Kabelovody Zekan

Moderní, modulární systém pro výstavbu strukturovaného vedení a jednoduchou správu IS

Žlaby Zekan

Nejpoužívanější vysoce mechanicky odolné dělené chráničky z PVC pro ochranu v zemi instalovaných kabelů a kabelových svazků

Kryty Dekab

Nejširší sortiment desek a pásů z PVC a PE pro zajištění zvýšené ochrany všech typů inženýrských sítí

PVC trubky

Široký sortiment kruhových kabelových chrániček v různých třídách zatížitelnosti pro ochranu všech typů IS

Komory Zekan

Modulární systém komor z HDPE pro přístup při pro instalaci, revizi a správě inženýrských sítí splňující i ty nejvyšší nároky

Ostatní výrobky

Kryty svodů kabelových vedení a nátrubky pro izolátory

Kabelové komory Zekan

Kabelové komory ZEKAN z plastu se používají jako přístupová místa kabelových tras a to pro potřebu instalace prvků kabelových tras nebo pro nutnost přístupového místa pro vlastní instalaci IS, popřípadě revizi, doplnění, opravu atp. Plastové kabelové komory se navíc oproti v některých instalacích používaných monolitním betonovým či zděným kabelovým šachtám vyznačují snadnou a rychlou instalací, dostatečnou variabilitou a díky technickému řešení také daleko vyšší únosností, než je tomu u běžně nabízených řešení.

Nepodstatnou výhodou je i dlouhá životnost kabelových komor což je dáno použitým materiálem pro výrobu kabelových komor - ty jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu (HDPE), Který se vyznačuje vysokou houževnatostí, vysokou odolností vůči chemikáliím, je lehce obrobitelný, ekologicky nezávadný atd. Využívá se také jeho svařitelnosti – především pak při výrobě nejmenšího typu šachet ZEKAN S, které se standartně dodávají i ve vodotěsném provedení pro menší instalace jako náhrada rotačních kabelových komor.

Na základě modularity celého systému lze dle přání zákazníka sestavit kabelové komory v různé výšce a délce použitím dalších prodlužujících dílů. Vnitřek šachet lze vybavit různým příslušenstvím dle přání zákazníka – ať už jsou to kabelové žebříky, rošty nebo držáky. Spojení kabelových komor je zajištěno běžným spojovacím materiálem. Následný spoj je provedený šrouby M 10. Tyto šrouby jsou umístěny co nejblíže okrajům jednotlivých spojovaných dílů – průběžným žebrováním - pro zajištění co největší stability a životnosti kabelových komor.

Pro podporu projektování systému kabelových komor jsme nechali v renomované projekční kanceláři zabývající se statikou podzemních staveb zpracovat ke všem typům kabelových komor ZEKAN statické zprávy, které umožňují zjednodušený návrh vhodného typu komory pro dané řešení. Součástí této zprávy jsou i detailní montážní postupy. Stačí vybrat typ komory, potřebnou tř. zatížitelnosti dle evropské normy EN 124 a spolu do prováděcí a kolaudační dokumentace zařadit tento spis. Kromě postupů dle normy EN 124 je také součástí zprávy výpočet a montážní postup pro uložení komor na železnici dle drážního předpisu SŽDC S3.

Statické zprávy s montážními postupy ke stažení zde.

Vývoj

Evolution 

V rámci vývoje byl přesně zaměřen a zkonstruován 3D model stávajícího , na trhu nejběžněji dostupného systému kabelových komor za účelem porovnání odolnosti sestav při souvislém statickém zatížení zatížení. Celý návrh byl zpracován ve 3D prostředí, aby bylo možné identifikovat už ve fázi vývoje slabiny celého systému.

Unikátní odolnost proti deformacím

Reinforcement    

Chráněný jedinečný systém uchycení dílů komory v místě spojů pomocí systému kotevních prvků a standartních armovacích tyčí zajišťuje v případě dodržení jednoduchého montážního postupu maximální ochranu proti tlaku boční zeminy a v konečném důsledku stabilitu celé konstrukce po celou dobu životnosti i v těch nejnáročnějších aplikacích. Celý systém byl vyvinut pro snížení cen prací a materiálů souvisejících s instalací kabelových komor.

Další inovativní řešení systému

Design   

Konstrukce kabelových komor ZEKAN je výsledkem několikaleté komunikace s projektanty, montážními firmami a investory výstavby IS. Díky tomu systém nabízí několik inovativních technických řešení, některé z nich chráněné patentovým úřadem :

• opěrný rám pro usazení poklopu je vně stěn dílů systému kabelových komor pro možnost podbetonování roznášecího prstence pro vyšší třídy nosnosti

• zalisované INSERTY se závitem M12 pro snadnou instalaci doplňkového sortimentu (DIN lišty, stupačky,  nosné konstrukce)

• otvory pro spojovací materiál M 10 umístěny v těsné blízkosti žeber pro maximální pevnost systému

• obvodová opěrná žebra zesílena na dvojnásobek (spoje na trojnásobek) běžné tloušťky pro  možnost vysokého  zatížení konstrukce

• předlisovaný tvar na vnitřní stěně dílu pro uložení standardního ocelového profilu jako prevenci proti deformaci stěn při velkém bočním tlaku

Standartizace

   

Jen  4 základní díly a 4 typy poklopů dle třídy zatížitelnosti stačí pro sestavení jakéhokoliv kabelové komory ZEKAN od typu S  až po typ  XXL. Díky tomu a díky univerzálnímu využití tohoto systému je snazší plánování zásob, výrazně se snižují náklady na skladování a přepravu zvýšením obrátkovosti tohoto sortimentu a snížením celkových prostředků vázaných ve skladových zásobách.

Systémovost

   

Systém je připravený pro snadnou instalaci kabelových chrániček do ø 110 mm (pro větší průměry se připravují tvarové díly) bez narušení statiky celé konstrukce. Možnost volby různých typů chrániček dle požadavků na pevnost, požární odolnost, barvu.

 

Nízké náklady na transport

   

Celý systém byl od počátku navrhovaný pro co nejskladnější uložení jednotlivých dílů během transportu a skladování.

Příklad : sestava ZEKAN L 1080 určená pro transport

Objem smontované sestavy                          - 1,38 m3

Objem sestavy připravené pro transport      - 0,59 m3

Voděodolnost

          

Systém umožňuje i dodávku kompletně vodotěsných komor za použití svařování jednotlivých dílů ručním extrudérem. Je možné po konzultaci zvolit takové provedení poklopů, aby bylo zamezeno prosakování dešťové vody přes vstup komory. V současné době připravujeme poklopy testované proti vodnímu sloupci (tlakové vodě).

 

Materiál komor: Vysokohustotní Polyethylen (HDPE - RE)
Provozní tepolota: -30 °C ÷ + 50 °C
Skladovací teplota: -25 °C ÷ + 55 °C
Montážní tepolota: -5 °C ÷ + 40 °C
Barva: Odstíny černé
Garantovaná životnost materiálu: 50 let
Ekologická likvidace: Recyklace

Máte zájem o naše produkty?

Vyplňte náš jednoduchý formulář a v nejbližší době se Vám ozvou naši pracovníci.

Vyplnit formulář