Proč CWS

20 let na trhu

Firma CWS , potažmo její dlouholetí pracovníci mají dlouholeté, bohaté zkušenosti s vývojem, výrobou a prodejem produktů s vysokou užitnou hodnotu specializujících se na zajištění maximální ochrany kabelů

Specializace - ochrana kabelů

Díky dlouholetému zaměření firmy na jednu oblast aplikace našich výrobků mají naši pracovníci nejen detailní přehled o této problematice, ale disponují mimo zkušeností i potřebnými kontaktními vazbami pro vývoj, ochranu, standardizaci a prodej produktů sloužící k ochraně kabelů

Zaváděcí a povolovací listy, standardizace produktů

Jako jedna z firem jsme prošli náročným zkušebním procesem , který je nutný pro zajištění nezbytné povolovací dokumentace pro aplikaci našich produktů na železnici (v české a slovenské republice) a pro distribuci el. Energie

Ochrana produktů

V současnosti jsme vlastníky několika užitných vzorů pro konstrukční řešení našich výrobků, zajišťující ochranu proti plagiátům

Významné reference

Naše výrobky byly použity v mnoha náročných aplikacích – jako je ochrana IS na letištích, významných energetických stavbách, průmyslových areálech a jiných náročných aplikacích (např. ochrana pro slaboproudé, silnoproudé a plynové vedení instalovaných při rekonstrukci Karlova mostu)

Export

Kvalitu našich produktů podporuje i fakt, že za poslední období došlo k výraznému navýšení exportu i na nejnáročnější trhy západní Evropy, ale také i k prosazení našich produktů na komplikovaných odbytištích jako jsou bývalé sovětské republiky

Vlastní vývoj

Naši pracovníci disponují zkušenostmi s vývojem produktů za využití SW pro optimalizaci materiálového, technického a konstrukčního řešení  nových výrobků a širokým portfoliem konzultantů ať už z univerzitních či soukromých institucí. V rámci vývoje zpracujeme bezplatně cenovou kalkulaci, vhodné konstrukční a materiálové řešení produktu, jeho 3D vizualizaci a jeho ochranu ať už formou patentu nebo užitného vzoru.